Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
IntegritySyndicate.com
Unitar Biblik

Unitar Biblik

Unitar Biblik

Artikujt e mëposhtëm mbulojnë tema që lidhen me themelimin e Unitarizmit Biblik. 

Një Bibël e hapur me rreze drite me anë të së cilës ne e njohim Doktrinën e Apostujve

Preekzistenca e Krishtit

Të kuptuarit në atë kuptim që Krishti para -ekzistonte - A është ekzistenca e Jezusit në një kuptim profetik si qendra e planit të Zotit - apo ...

Lexo më shumë