Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
IntegritySyndicate.com
burime

burime

burime

Rekomandime për përkthimet më të mira në anglisht të Biblës, mjetet e softuerit të Biblës, Kanunin e Testamentit të Ri, Sindikatat e Integritetit dhe faqet e tjera të jashtme.