Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
IntegritySyndicate.com
Baza e Shkrimit të Shenjtë

Baza e Shkrimit të Shenjtë

Baza e Shkrimit të Shenjtë

Artikujt e mëposhtëm mbulojnë përkthimet e preferuara të Biblës, burimet e studimit të Biblës, theksin tonë në ato shkrime apostolike që janë më autoritative dhe një kanun të reformuar NT me arsyetim.