Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
Jezusi është modeli për ne
Jezusi është modeli për ne

Jezusi është modeli për ne

Jezusi është modeli për ata që e ndjekin. Shumë përshkrime të Jezusit zbatohen edhe për ata që janë në Krishtin. Deklarata të shumta që kanë të bëjnë me Jezusin kanë të bëjnë edhe me ndjekësit e tij.